علمی

رکورد پایان‌نامه‌های تقلبی در رشته‌های پزشکی و علوم انسانی

رکورد پایان‌نامه‌های تقلبی در رشته‌های پزشکی و علوم انسانی

معاون حقوقی وزیر علوم: بیشترین میزان تقلب در رشته های پزشکی، علوم انسانی، فنی مهندسی و بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است. ۹۰ درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و ۱۰ درصد مربوط به دولتی ها است.

 

zozanews.ir