اقتصادی

مرز خسروی باز است

امروز ١٧ شهریور مرز خسروی باز شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی: گزارش هایی از ناهماهنگی هایی در مرز خسروی به دست مان رسیده است.

درصدد هستیم تا همه این مشکلات را مرتفع کنیم اما هم اکنون مرز خسروی باز است.

zozanews.ir