اجنماعی

پیوستن هتل کاروانسرای لاله بیستون به ستاد مردمی کرمانشاه۲۰۲۰

 

🔹پیوستن هتل کاروانسرای لاله بیستون به ستاد مردمی کرمانشاه۲۰۲۰

🔹به گزارش باختر، اعضای هیات رییسه ستاد مردمی کرمانشاه۲۰۲۰ با مهندس سالاری مدیرعامل هتل کاروانسرای لاله بیستون دیدار کردند.

🔹در این دیدار، مدیر هتل ضمن اعلام پیوستن و همراهی با ستادمردمی کرمانشاه۲۰۲۰ اظهار کرد: کرمانشاه۲۰۲۰ یک اقدام مبارک برای ایجاد سلسله رویدادهایی در استان کرمانشاه است که در این مسیر هتل کاروانسرای لاله بیستون قطعا همراه این ستاد مردمی خواهد بود.

روزنامه باختر

zozanews.ir