ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و هنر کسب و کار

٣٠ میلیارد تومان درآمد سالانه

به گزارش شبکه تلویزیونی ایران کالا محمد ابوالحسنى مدیرعامل شرکت دانش بنیان دیرین دیرین در حاشیه بازدید سورنا ستارى از این شرکت گفت: مهمترین کمک معاونت علمى ریاست جمهورى به ما این بوده است که توانسته فرهنگ اقتصاد دانش بنیان را بین مردم نهادینه کند.

وى ادامه داد: ما هیچ کمک مالى از معاونت علمى ریاست جمهورى دریافت نکرده‌ایم اما همین که موانع را از سر راه ما برداشتند کمک بزرگى بود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان اظهار کرد: ١٧٠ نفر در این شرکت دانش بنیان فعالیت مى‌کنند و هر کلیپ ما در فضاى مجازى ٧ تا ٨ میلیون بازدید دارد و ٧٠ تا ٨٠ درصد مردم آن را مى شناسند.
وى یادآور شد: شرکت دانش بنیان ما سالیانه ٣٠ میلیارد تومان درآمد دارد و پس از گذشت ٢ سال ارزش این برند به ٣۵٠ میلیارد تومان رسیده است.