سلامت و زیبایی

داروهای ایرانی موثرند/ خیال مردم راحت باشد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: همه داروهای ساخت داخل با توجه به کنترل های دقیق و علمی و تجربه ارزشمند صنعت داروسازی، دارای اثرات لازم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل، افزود: متاسفانه در شرایط کنونی شاهدیم که تبلیغاتی با هدف سودجویی برای داروهای خارجی و علیه داروهای ایرانی به ویژه در شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی معاند انجام می شود و هدف از این اقدامات این است که مردم را اقناع کنند که تحفه های خارجی، تحفه های بهتری است.

وزیر اسبق بهداشت، تاکید کرد: در مورد داروی داخلی به دلیل کنترل های بی نهایت دقیق و علمی که انجام می شود، مشکل خاصی وجود ندارد و در حال حاضر نگرانی ما، ایجاد مشکلات در تهیه مواد اولیه است.

 

منبع