مارکت پلیس
کسب و کار

بازار آنلاین یا مارکت پلیس آنلاین چیست؟

بازارهای آنلاین یا (market place) ها، مفهوم جدیدی در تجارت الکترونیک هستند که طی سالیان گذشته به مرور بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند. در این مکان ها چندین تامین کننده کالاهای خود را به معرض نمایش گذاشته تا مشتریان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند.